In edatı çoğunlukla “içinde” diye bilinir ancak zaman ifadeleri ile kullanıldığında “içinde” anlamında değil, “sonra” anlamındadır:

The exams are in in four weeks’ time. (Sınavlar dört hafta sonra.)
I’ll be back in an hour. (Bir saat sonra dönerim.)

Within ise, belirtilen süre dolmadan anlamında olduğu için “içinde” demektir:

Can you complete the work within a week? (İşi bir hafta içinde bitirebilir misin?)
An announcement is expected within the next 24 hours. (Önümüzdeki 24 saat içinde bir açıklama bekleniyor.)