“Bu da sana kapak olsun!” anlamına gelir. Örnek:

She finally beat her brother at chess and declared, “In your face!” (Sonunda kardeşini satrançta yendi ve “Bu da sana kapak olsun!” dedi.)