“Duruma bağlı, duruma göre değişir” anlamlarına gelir. Örnek:

A: Do you want to go to the movies this evening?
B: Hmm, it depends. What movie is playing?

A: Bu akşam sinemaya gitmek ister misin?
B: Duruma bağlı. Hangi film oynuyor?