“Berbat, çok kötü oldu” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek:

A: Did you hear that our favourite restaurant closed down?
B: Yeah, it sucks. I loved their food.

A: En sevdiğimiz lokantanın kapandığını duydun mu?
B: Evet, çok kötü oldu. Yemeklerine bayılırdım.