LATE & LATELY farkı

Late kelimesi bir sıfattır ve anlamları aşağıda sıralanmıştır:

1. Gecikmiş, geç kalmış:

I was late for the meeting. (Toplantıya geç kaldım.)
My flight was two hours late. (Uçuşum iki saat gecikmişti.)

2. Sonlarında:

The building was built in the late 1980s. (Bina, 1980’lerin sonlarında inşa edildi.) 

3. Ölmüş, rahmetli, merhum:

She was talking about her late husband. (Rahmetli kocasından söz ediyordu.)

Lately kelimesi ise bir zarftır ve “son zamanlarda, son günlerde, yakınlarda” anlamlarına gelir:

Have you seen Lucy lately? (Son günlerde Lucy’yi gördün mü?)
He hasn’t been feeling so well lately. (Son zamanlarda kendini pek iyi hissetmiyor.)