LEST kullanımı

1. Lest, resmî bir kullanıma sahip olup “-mesin diye, -ecek diye, korkusu ile” anlamlarına gelir:

They kept watch all night lest robbers should come. (Soyguncular gelir diye bütün gece nöbet tuttular.)
I was afraid lest she should be offended. (Gücenecek diye korktum.)

2. Lest’ten sonraki özne tekil olmasına rağmen esas fiil –s almaz:

I’ll be kind to her lest she decide to leave me. (Beni terk etmeye karar vermesin diye ona karşı nazik olacağım.) = …lest she decides … denmez.