LIKELY kullanımı

1. Likely, “olası, mümkün, muhtemel” anlamında bir sıfattır:

The most likely cause of the fire was a cigarette. (Yangının en olası nedeni sigaraydı.)
What’s a likely date for the election? (Seçim için muhtemel tarih nedir?)

Very/most likely, “büyük ihtimalle” anlamındadır:

I think she’ll very/most likely be late. (Bence büyük ihtimalle geç kalacak.)

2. Likely’den sonra that cümleciği de gelebilir, to+mastar yapısı da:

It’s likely that interest rates will increase. (Muhtemelen faiz oranları artacak./Faiz oranlarının artması muhtemeldir.)
I’m likely to be busy tomorrow. (Yarın muhtemelen meşgul olacağım.)

3. Likely kelimesinin tersi unlikely’dir ve likely ile aynı biçimde kullanılır:

He’s unlikely to find a job. (İş bulması mümkün değil./Muhtemelen iş bulamaz.)
It seems unlikely that she will make the same mistake again. (Aynı hatayı tekrar yapacağı pek mümkün görünmüyor./Muhtemelen aynı hatayı tekrar yapmaz.)