LINKING VERBS kullanımı

Normal şartlarda fiilleri zarflar niteler:

He drives carefully. (Arabayı dikkatli kullanır.)
          fiil      zarf

Peki I am happy. cümlesinde am fiil olduğu hâlde neden happily zarfı değil de happy sıfatı kullanıldığını hiç merak ettiniz mi? Çünkü be fiili linking verb’tür.

İşte, fiil olduğu hâlde zarf yerine sıfatlarla kullanılan fiillere linking verbs denir. Bu fiillerin önemlileri şunlardır. Bu fiillerden bazılarının hangi anlamda linking verb olduğu parantezde verilmiştir:

be, become, feel, appear, seem, look (gözükmek), sound, smell (kokusu olmak, kokmak), taste (tadı olmak), get, turn, go.

Sally is beautiful. (Sally güzel.)

She became happy when she saw me. (Beni görünce mutlu oldu.)

felt sad when I got the bad news. (Kötü haberi alınca üzüldüm.)

Everything appeared normal at first. (Başta her şey normal görünüyordu.)

You seem tired. (Yorgun görünüyorsun.)

This dress looks nice on you. (Bu elbise üzerinde güzel duruyor.)

Her voice sounded strange on the phone. (Telefonda sesi tuhaf geliyordu.)

“You smell nice.” the girl sad with a smile. (Kız gülümseyerek “Güzel kokuyorsun.” dedi.)

This sauce tastes strange. (Bu sosun tadı tuhaf.)

He gets upset when you mention his baldness. (Kelliğinden bahsettiğinde sinirlenir.)

The weather has suddenly turned cold.(Hava aniden soğudu.)

If anything goes wrong, you can call our emergency hotline free of charge. (Bir şeyler ters giderse acil yardım hattımızı ücretsiz olarak arayabilirsiniz.)