MARRY & DIVORCE kullanımı

1. Get married ve marry “evlenmek” demektir. Kiminle evlendiğimizi söylemiyorsak, yani fiilden sonra nesne koymuyorsak get married demek; kiminle evlendiğimizi söylüyorsak, yani fiilden sonra nesne koyuyorsak marry demek daha yaygındır:

Sally and Peter got married last month. (Sally ile Peter geçen ay evlendiler.)
The day I married Sarah was the happiest day of my life. (Sarah ile evlendiğim gün, hayatımın en mutlu günüydü.)

2. Aynı şekilde, get divorced ve divorce “boşanmak” demektir. Kimden boşandığımızı söylemiyorsak, yani fiilden sonra nesne koymuyorsak get divorced demek; kimden boşandığımızı söylüyorsak, yani fiilden sonra nesne koyuyorsak divorce demek daha yaygındır:

The Taylors are getting divorced. (Taylor’lar boşanıyorlar.)
She still refuses to divorce him. (Ondan boşanmayı hâlâ reddediyor.)

3. Nesne olmadan marry ve divorce fiillerini kullanmak ancak resmî dilde tercih edilir:

Although she had many lovers, she never married. (Birçok sevgilisi olmasına rağmen hiç evlenmedi.)
After three very unhappy years, they divorced. (Üç çok mutsuz yıldan sonra boşandılar.)

4. Başka önemli bir nokta da, bu fiillerle edat kullanımıdır. Türkçede “…ile evlenmek” deriz ama İngilizcede marry with denmez. Yine Türkçede “-den boşanmak” deriz ama İngilizcede divorce from denmez:

She married a builder. (Bir müteahhit ile evlendi.) She married with a builder denmez.
Andrew’s going to divorce Carola. (Andrew, Carola’dan boşanacak.) Andrew’s going to divorce from Carola denmez.

5. Eğer get married ifadesinden sonra nesne kullanmak istiyorsak to edatını kullanmak gerekir. Yine Türkçesinin “ile evlenmek” olduğuna dikkat edin:

She got married to her childhood sweetheart. (Çocukluk aşkı ile evlendi.)

6. “… ile evli olmak” demek istiyorsak be married to demeliyiz. Yine Türkçeye göre edatın with değil, too olduğuna dikkat edin: 

I’ve been married to you for 25 years and I still don’t understand you. (Seninle 25 yıldır evliyim ve seni hâlâ anlamıyorum.)