“İçimden bir ses diyor ki” ya da “içimden bir ses” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek:

My gut tells me that taking this job offer is the right move for my career. (İçimden bir ses, bu iş teklifini kabul etmenin kariyerim için doğru bir hamle olduğunu söylüyor.)