MY WAY OR THE HIGHWAY

My way or the highway ne demek? Bu ifadeyi, başkalarının dediğine aldırmayıp kendi dediğinin doğru olduğuna inanan ve bunda ısrar eden kişiler kullanır ve “Ben ne dersem o, Dediğim dedik çaldığım düdük, İşte kapı işte sapı, Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin” gibi anlamlara gelir. Örnek:

When it came to planning the project, the team leader had a “my way or the highway” attitude, refusing to consider any alternative approaches suggested by team members. (İş, projenin planlanmasına gelince ekip lideri, “Dediğim dedik çaldığım düdük” tavrıyla, ekip üyeleri tarafından önerilen alternatif yaklaşımları dikkate almayı reddetti.)