NEITHER … NOR … kullanımı

1. “Ne … ne de …” anlamındaki bu yapı, cümle içindeki aynı türdeki kelime ya da ifadelerle kullanılır. Örneğin,

He neither ate meat nor fish demek yerine He ate neither meat nor fish denir.

Neither the President nor the Vice-President came to the ceremony. (Törene ne başkan ne de başkan yardımcısı geldi.)
My brother neither drinks nor smokes. (Kardeşim ne içki içer ne de sigara.)
Neither my father nor my mother went to university. (Ne babam ne de annem üniversiteye gitti.)
She neither knows nor cares what has happened to her ex-husband. (Eski kocasının başına ne geldiğini ne biliyor ne de aldırış ediyor.)
They speak neither French  nor German. (Ne Fransızca ne de Almanca konuşuyorlar.)

2. Bu kalıpla tekil özneler kullanıldığında fiil, tekil de olabilir çoğul da olabilir:

Neither Tom nor Sally was/were at the party. (Ne Tom ne de Sally partideydi.)