NO IFS, ANDS OR BUTS

Konuşma dilinde kullanılan bu ifade “amasız, fakatsız, lakinsiz” ya da “aması maması yok” anlamlarına gelir. Örnek:

A: I know the project deadline is approaching, but I really can’t work late tonight. I have other plans.
B: I understand your situation, but we need everyone to put in extra hours to meet the deadline. There are no ifs, ands, or buts about it. We must get this project done on time.

A: Projenin son teslim tarihinin yaklaştığını biliyorum, ancak bu gece gerçekten geç saatlere kadar çalışamam. Başka planlarım var.
B: Durumunu anlıyorum, ancak son teslim tarihine yetişmek için herkesin fazladan mesai yapmasına ihtiyacımız var. Bu işin aması maması yok. Bu projeyi zamanında bitirmemiz lazım.