NO MORE MR. NICE GUY

Bu ifade, “efendilik de bir yere kadar!, benden bu kadar!” anlamlarına gelir. Şöyle bir örnek verelim:

After years of constantly doing favours for everyone at work and never standing up for himself, John decided it was time for a change. He looked in the mirror and said, “No more Mr. Nice Guy,” determined to start prioritizing his own needs and not always saying yes to others. (Yıllarca iş yerinde sürekli olarak herkese iyilik yapan ve hiçbir zaman kendi çıkarını düşünmeyen John, bir değişim zamanının geldiğine karar verdi. Aynaya baktı ve “Benden bu kadar.” dedi, kendi ihtiyaçlarına öncelik vermeye ve başkalarına her zaman evet dememeye karar verdi.)