NONETHELESS anlamı ve kullanımı

“Bununla birlikte, yine de, buna rağmen” anlamlarına gelir:

My sister studied diligently for several months. Nonetheless she failed. (Kızkardeşim aylarca çok çalıştı. Bununla birlikte/yine de/buna rağmen sınıfta kaldı.)

The novel was too long. Nonetheless, it was entertaining. (Roman aşırı uzundu. Bununla birlikte/yine de/buna rağmen eğlenceliydi.

The medicine has a few side effects. Nonetheless, it is effective against the disease. (İlacın birkaç yan etkisi var. Bununla birlikte/yine de/buna rağmen hastalığa karşı etkili.

My job is quite demanding. Nonetheless I really enjoy it. (İşim oldukça zorlu. Bununla birlikte/yine de/buna rağmen işimi gerçekten seviyorum.)