ON THE OTHER HAND anlamı ve kullanımı

Bu ifade, “diğer taraftan, öte yandan” anlamlarına gelir:

The job wasn’t very interesting, but on the other hand it was well-paid. (İş pek ilginç değildi ama diğer taraftan/öte yandan parası iyiydi.)

They want to have children, but on the other hand, they don’t want to give up their freedom. (Çocuk sahibi olmak istiyorlar ama diğer taraftan/öte yandan özgürlüklerinden vazgeçmek istemiyorlar.)