ONE, YOU & THEY kullanımı

1. İnsanlarla ilgili genelleme yaparken one ya da you kullanılır. Türkçeye “insan” diye çevrildiğine dikkat edin. Ayrıca, cümle edilgen olarak da çevrilebilir:

One/You cannot learn a language in six weeks. (İnsan altı haftada dil öğrenemez./Altı haftada dil öğrenilmez.)
One should always give oneself plenty of time to pack. (İnsan kendisine her zaman hazırlanmak için çok zaman tanımalı.)

2. They ise daha farklı bir genellemeye sahiptir. Genellikle komşular, çevremizdeki insanlar, yetkililer gibi pek de belirgin olmayan bir grubu anlatır:

They don’t like strangers round here. (Buralarda yabancıları sevmezler.)
They’re going to widen the road soon. (Yakında yolu genişletecekler.)
I bet they put taxes up next year. (Bak görürsün seneye vergileri artırırlar.)