PERMISSIBLE & PERMISSIVE farkı

1. Permissible, “izin verilebilen, müsaade edilen, makul, kabul edilebilir” demektir:

Is it permissible to park my car here? (Arabamı buraya park edebilir miyim?)
They have agreed on a permissible level for vehicle exhaust emissions. (Araçların egzoz emisyonları için izin verilebilir/makul/kabul edilebilir bir seviyede anlaştılar.)

2. Permissive ise, başkalarının onaylamadığı konularda “hoşgörülü, serbest” anlamına gelir:

It is a very permissive school where the children are allowed to do whatever they like. (Burası, çocukların istediklerini yapabildikleri çok hoşgörülü/serbest bir okul.)
I wish my parents had a more permissive attitude towards smoking. (Keşke annemle babamın, sigaraya karşı daha hoşgörülü bir tavırları olsa.)