Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan bu ifade “Canın ne isterse onu yap.”, “Keyfine bak.”, “Kafana göre takıl.” ya da “Nasıl istersen.” anlamlarına gelir. Bir örnek verelim:

A: What do you want for dinner tonight?
B: I’m not sure, what do you feel like?
A: I’m open to anything, so please yourself and pick a place.

A: Bu akşam ne yemek istersin?
B: Emin değilim, sen ne istiyorsun?
A: Her şeye açığım, bu yüzden kafana göre takıl ve bir yer seç.