“Bi-“ ön eki, isim, sıfat ve zarflarla kullanılır:

Biannual = yılda iki kez olan
Bicoastal = ABD’nin hem doğu hem batı kıyılarına ait
Bicycle = bisiklet, çiftteker
Biennial = iki yılda bir olan
Bilingual = iki dil bilen
Bimonthly = iki ayda bir olan
Bipartisan = iki partili
Bipartite = iki parçalı
Bipolar = iki kutuplu
Bisexual = iki cinsiyetli, iki cinse de ilgi duyan
Biweekly = iki haftada bir olan