PREFIXES (counter-)

“Counter-“ ön eki “karşı, ters” anlamında olup sıfat, isim ve fiillerle kullanılır:

Counteract = karşı koymak
Counter-revolution = karşı devrim
Counter-proposal = karşı teklif
Counter-attack = karşı saldırı
counterbalance = karşı denge
Counterclaim = karşı iddia
Counterclockwise = saat yönünün tersine
Counter-culture = karşı kültür
Counter-intelligence = karşı casusluk
Counter-measure = karşı önlem
Counter-offensive = karşı saldırı
Counter-accusation = karşı suçlama