“De-“ ön eki, fiil, isim ve sıfatlarla kullanılıp kelimeye zıt anlam verir:

Decaffeinated = kafeinsiz
Destabilize = istikrarsızlaştırmak
Defrost = buzunu çözmek
Deregulate = kısıtlamaları kaldırmak
Deforest =ormansızlaştırmak