PREFIXES & SUFFIXES kullanımı

İngilizce kelimelerin hem başına hem de sonuna bazı ekler getirilerek kelime türetilir. Başa getirilen eklere prefix (ön ek), sona getirilen eklere suffix (son ek) denir. Eğer bu ekler, kökünü bildiğiniz bir kelimeye gelmişse, ekle türetilen kelimenin anlamını bulmak çok kolaylaşır. Mesela, development kelimesini ele alalım. Diyelim ki develop fiilinin “gelişmek/geliştirmek” olduğunu biliyoruz. -ment son ekinin de fiilden isim yaptığını biliyorsak development kelimesinin “gelişim/gelişme” olduğunu anlarız. Aşağıda önemli ön ekleri bulacaksınız:

PREFIXES

  
   
anti…karşı, karşıtanti-war (savaş karşıtı)
bi…ikibilingual (iki dilli)
counter…karşıcounter-revolution (karşı devrim)
cyber…sibercybercrime (siber suç)
dis……siz, …sızdisloyal (sadakatsiz)
e…elektronikemail (e-posta)
ex…eskiex-husband (eski koca)
ill…kötüill-prepared (kötü hazırlanmış)
in……siz, …sızinsensitive (duyarsız)
inter…arasıinternational (uluslararası)
mal…kötümaltreat (kötü davranmak)
mid…ortasımid-October (ekim ortası)
mis…yanlış …misunderstand (yanlış anlamak)
multi…çokmultinational (çok uluslu)
non…olmayannon-malign (kötücül/habis olmayan)
post…sonrasıpostwar (savaş sonrası)
pre…öncesipremarital (evlilik öncesi)
re…tekrar, yenidenreopen (tekrar/yeniden açmak)
un…olmayan, gayriunexpected (beklenmedik)
   
SUFFIXES  
   
…able…ebilirdrinkable (içilebilir)
…age…lik, …lıkmarriage (evlilik)
…al…me, …madismissal (kovma)
…ance…lik, …lıkreluctance (isteksizlik)
…ation…me, …maexploration (keşfetme, keşif)
…esskadın …waitress (kadın garson)
…ful… dolususpoonful (kaşık dolusu)
…ful…li, …lıcareful (dikkatli)
…hood…lik, …lıkchildhood (çocukluk)
…less…siz, …sızcareless (dikkatsiz)
…ment…me, …madevelopment (gelişme)
…ness…lik, …lıkhappiness (mutluluk)
…ship…lik, …lıkfriendship (arkadaşlık)