euzbay@gmail.com

euzbay@gmail.com

+90 532 315 43 84

+90 532 315 43 84

PREFIXES & SUFFIXES

İngilizce kelimelerin hem başına hem de sonuna bazı ekler getirilerek kelime türetilir. Başa getirilen eklere prefix (ön ek), sona getirilen eklere suffix (son ek) denir. Eğer bu ekler, kökünü bildiğiniz bir kelimeye gelmişse, ekle türetilen kelimenin anlamını bulmak çok kolaylaşır. Mesela, development kelimesini ele alalım. Diyelim ki develop fiilinin “gelişmek/geliştirmek” olduğunu biliyoruz. -ment son ekinin de fiilden isim yaptığını biliyorsak development kelimesinin “gelişim/gelişme” olduğunu anlarız. Aşağıda önemli ön ekleri bulacaksınız:

PREFIXES

   
     
anti… karşı, karşıt anti-war (savaş karşıtı)
bi… iki bilingual (iki dilli)
counter… karşı counter-revolution (karşı devrim)
cyber… siber cybercrime (siber suç)
dis… …siz, …sız disloyal (sadakatsiz)
e… elektronik email (e-posta)
ex… eski ex-husband (eski koca)
ill… kötü ill-prepared (kötü hazırlanmış)
in… …siz, …sız insensitive (duyarsız)
inter… arası international (uluslararası)
mal… kötü maltreat (kötü davranmak)
mid… ortası mid-October (ekim ortası)
mis… yanlış … misunderstand (yanlış anlamak)
multi… çok multinational (çok uluslu)
non… olmayan non-malign (kötücül/habis olmayan)
post… sonrası postwar (savaş sonrası)
pre… öncesi premarital (evlilik öncesi)
re… tekrar, yeniden reopen (tekrar/yeniden açmak)
un… olmayan, gayri unexpected (beklenmedik)
     
SUFFIXES    
     
…able …ebilir drinkable (içilebilir)
…age …lik, …lık marriage (evlilik)
…al …me, …ma dismissal (kovma)
…ance …lik, …lık reluctance (isteksizlik)
…ation …me, …ma exploration (keşfetme, keşif)
…ess kadın … waitress (kadın garson)
…ful … dolusu spoonful (kaşık dolusu)
…ful …li, …lı careful (dikkatli)
…hood …lik, …lık childhood (çocukluk)
…less …siz, …sız careless (dikkatsiz)
…ment …me, …ma development (gelişme)
…ness …lik, …lık happiness (mutluluk)
…ship …lik, …lık friendship (arkadaşlık)