PREPARE & PREPARE FOR

Prepare ve prepare for arasında fark vardır. Prepare “hazırlamak” iken prepare for bir şeye “hazırlanmak” anlamına gelir. Örnek:

She prepared her presentation for the conference. (Konferans için sunumunu hazırladı.)
Students prepared for the exam by reviewing their notes. (Öğrenciler, notlarını gözden geçirerek sınava hazırlandı.)