PRODUCE, PRODUCT & PRODUCTION farkı

1. Produce, “üretmek” anlamında fiildir:

In this area there are some factories producing electrical goods. (Bu bölgede elektrikli aletler üreten birkaç fabrika var.)

Produce kelimesi, aynı zamanda, çiftçilerin yetiştirdiği “sebze, meyve” anlamında “ürün, mahsul” demektir ve isimdir:

Local people come to the market to sell their produce. (Yöre insanları ürünlerini/sebzelerini satmak için pazara gelirler.)

2. Product kelimesi “ürün” anlamına gelen bir isimdir:

Manufacturers spend huge sums of money advertising their products. (İmalatçılar, ürünlerini tanıtmak için çok büyük paralar harcıyorlar.)

3. Production ise “üretim” demektir:

We watched a film showing the various stages in the production of glass. (Cam üretimindeki çeşitli aşamaları gösteren bir film seyrettik.)