QUANTIFIERS (III) most, several, plenty of , enough kullanımı

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde most, several, plenty of ve enough kelimelerini inceleyeceğiz.

Most: Hem sayılabilen çoğul isimlerle hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. “Çoğu” anlamına gelir:

I don’t eat meat, but I like most types of fish. (Et yemem ama çoğu balık türünü severim.)
I like most vegetables. (Çoğu sebzeyi severim.)
Most of the verbs in English are regular. (İngilizcedeki fiillerin çoğu düzenlidir.)
Most classical music makes me sleep. (Çoğu klasik müzik beni uyutur.)

Of ile de kullanılır. Bu durumda, of kelimesinden sonra the, my, this, that, it, these gibi kelimeler gelir:

In this company, most of the employees are foreigners. (Bu şirkette çalışanların çoğu yabancı.)

Several: Sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. “Birkaç, bazı” anlamına gelir:

I’ve seen that film several times. (O filmi birkaç kez seyrettim.)
He’s written several books about Turkey. (Türkiye ile ilgili birkaç kitap yazdı.)

Of ile de kullanılır. Bu durumda, of kelimesinden sonra the, my, this, that, it, these gibi kelimeler gelir:

Several of my friends are learning Chinese. (Arkadaşlarımdan bazıları Çince öğreniyor.)
Several of the paintings were destroyed in the fire. (Tabloların bazıları yangında hasar gördü.)

Plenty of: Hem sayılabilen çoğul isimlerle hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. “Çok, bol” anlamına gelir:

We’ve got plenty of time. (Çok zamanımız var.)
Eat healthily and take plenty of exercise. (Sağlıklı beslen ve çok egzersiz yap.)
There are plenty of eggs in the fridge. (Buzdolabında çok yumurta var.)

Enough: Hem sayılabilen çoğul isimlerle hem de sayılamayan isimlerle kullanılır. “Yeterli, yeterince” anlamına gelir:

Is there enough dessert for everyone? (Herkes için yeterli tatlı var mı?)
There isn’t enough contact between parents and teachers. (Veliler ile öğretmenler arasında yeterli temas yok.)
Are there enough pencils for everyone? (Herkes için yeterli kurşun kalem var mı?)