QUANTIFIERS (V) both, either, neither kullanımı

Miktar belirten kelimelere quantifier denir. Bu bölümde both, either ve neither kelimelerini inceleyeceğiz.

Both: Sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır. “İkisi de” anlamına gelir:

Both men were Spanish. (İki adam da İspanyoldu.)
Both my teachers are doctors. (Annem de babam da doctor.)
I kissed her on both cheeks. (Her iki yanağından da öptüm.)

Of ile de kullanılır. Bu durumda of’tan sonra the, this, these, my, your, us, them gibi kelimeler gelir:

I’ve met both of your sisters. (Kız kardeşlerinin ikisi ile de tanıştım.) 
Both of us want to study abroad. (İkimiz de yurt dışında okumak istiyoruz.)
Both of them can help you. (Onların ikisi de sana yardım edebilir.)

Either: “İkisinden biri, ya bu ya o” anlamına gelir:

You can park on either side of the street. (Caddenin bu tarafına da o tarafına da park edebilirsin.)
Either candidate would be ideal for the job. (Bu aday da o aday da işi için ideal.)
Unfortunately I was sitting at the table with smokers on either side of me. (Maalesef iki yanımda da sigara içenlerin olduğu bir masada oturuyordum.)

Of ile de kullanılır. Bu durumda of’tan sonra the, this, these, my, your, us, them gibi kelimeler gelir:

Either of these dresses is/are suitable for the wedding. (Bu elbiselerin ikisi de düğün için uygun.)
Either of these solutions will work. (Bu çözümlerin ikisi de işe yarar.)

Neither: “İkisinden hiçbiri” anlamına gelir:

Neither girl is my fiancée. (İki kız da benim nişanlım değil.)
Neither answer is correct. (İki cevap da doğru değil.)

Of ile de kullanılır. Bu durumda of’tan sonra the, this, these, my, your, us, them gibi kelimeler gelir:

Neither of them is/are married. (İkisi de evli değil.)
Neither of them has/have a car. (İkisinin de arabası yok.)
Neither of my parents like/likes my boyfriend. (Annem de babam da erkek arkadaşımı sevmiyor.)