RESULT IN & RESULT FROM farkı

Result in ile result from arasındaki fark şöyledir:

Result in “… ile sonuçlanmak” demek iken, result from “…den kaynaklanmak” demektir:

The game resulted in another victory for our team. (Maç, bizim takım için bir zaferle daha sonuçlandı.)
The hurricane resulted in many thousands of deaths. (Kasırga, binlerce ölüm ile sonuçlandı.)
A sudden shock might result in hair loss. (Ani bir şok, saç dökülmesi ile sonuçlanabilir.)

Pollution can result from the use of chemical fertilizers. (Kirlilik, kimyasal gübre kullanımından kaynaklanabilir.)
Data loss resulted from a system failure. (Veri kaybı, sistem hatasından kaynaklandı.)
About 90% of lung cancers are thought to result from smoking. (Akciğer kanserinin yaklaşık %90’ının sigaradan kaynaklandığı düşünülmektedir.)