SORRY TO INTERRUPT

“Sözünüzü kestiğim için özür dilerim.” ya da “Lafınızı böldüğüm için kusura bakmayın.” anlamlarına gelir. Örnek:

Sorry to interrupt, but I just wanted to clarify a point you mentioned earlier in the meeting. (Lafınızı böldüğüm için kusura bakmayın ama toplantıda daha önce bahsettiğiniz bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum.)