“Bana masal okuma, bırak şimdi, hadi canım sen de” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek:

A: Stop lecturing me about my choices. (Tercihlerimle ilgili bana nutuk çekmeyi bırak.)
B: Sorry, I’m just trying to help. (Kusura bakma, sadece yardım etmeye çalışıyorum.)
A: Spare me. I know what I’m doing. (Bırak şimdi. Ben ne yaptığımı biliyorum.)