STILL anlamı ve kullanımı

Bu kelimenin temel olarak iki anlamı vardır:

1) Hâlâ

I am still waiting for an answer. (Hâlâ bir cevap bekliyorum.)
There is still time to change your mind. (Fikrini değiştirmek için hâlâ zaman var.)

2) Yine de, buna rağmen, bununla birlikte

I hadn’t seen her for 20 years. Still, I recognized her immediately when I saw her. (Onu 20 yıl görmemiştim. Yine de/buna rağmen/bununla birlikte onu görünce hemen tanıdım.)

The weather was cold and rainy. Still, we had a great time. (Hava soğuk ve yağmurluydu. Yine de/buna rağmen/bununla birlikte çok güzel vakit geçirdik.)