SUCH … THAT kullanımı

1. “Öyle … ki, o kadar … ki” anlamında iki yapı öne çıkar. Bunlardan birisi so … that yapısıdır. Bu yapıda so ile that arasında sıfat ya da zarf kullanılır:

The road surface became so hot that it melted. (Asfalt o kadar ısındı ki eridi.)
The car was so expensive that I couldn’t buy it. (Araba o kadar pahalıydı ki alamadım.)

2. Ancak sıfat+isim kullanmamız gerekirse such … that yapısını kullanmalıyız:

It was such lovely weather that we decided to spend the day on the beach. (Hava öyle güzeldi ki günü sahilde geçirmeye karar verdik.)
It was such an extraordinary story that no one believed a word of it. (Öyle acayip bir hikâyeydi ki kimse tek kelimesine inanmadı.)