TENSES İngilizcede zamanlar

İngilizcedeki tüm tense’leri (zamanları) öğrenmek, sadece bu tense’lerin formüllerini öğrenmek demek değildir. Formül ezberlemek hiçbir işinize yaramaz. Onun yerine, tense mantığını öğrenmeli ve tense’lerin birbirine geçişlerini bilmelisiniz. Bu yazımda bu konudan söz edeceğim. İngilizcede 12 tense vardır. Bunlar üç ana gruba ayrılır. Tense’leri bu grup mantığı ile öğrenin.

1. Present tense’ler: İsminde present kelimesi geçen tense’lerdir. Present kelimesi “şu an ile ilgili, şu anki, şimdiye ait, bugünkü, şimdiki zamana ait, sürmekte olan” anlamlarına geldiğine göre, bu tense’ler “şimdiyi, bugünü” anlatır.

a. Present simple (I drink coffee.) = Kahve içerim. 
b. Present continuous ( I am drinking coffee.) = Kahve içiyorum.
c. Present perfect (I have drunk coffee.) = Kahve içtim
d. Present perfect continuous (I have been drinking coffee.) = Kahve içiyorum.

2. Past tense’ler: İsminde past kelimesi geçen tense’lerdir. Past kelimesi “geçmiş, geçmiş ile ilgili, geçmiş zamana ait” anlamlarına geldiğine göre, bu tense’ler geçmişi anlatır.  

a. Past simple (I drank coffee.) = Kahve içtim.
b. Past continuous (I was drinking coffee.) = Kahve içiyordum.
c. Past perfect (I had drunk coffee.) = Kahve içmiştim.
d. Past perfect continuous (I had been drinking coffee.) = Kahve içiyordum.

3. Future tense’ler: İsminde future kelimesi geçen tense’lerdir. Future kelimesi “gelecek, gelecek ile ilgili, gelecek zamana ait” anlamlarına geldiğine göre, bu tense’ler geleceği anlatır. 

a. Future tense (I will/am going to drink coffee.) = Kahve içeceğim.
b. Future continuous (I will be drinking coffee.) = Kahve içiyor olacağım.
c. Future perfect (I will have drunk coffee.) = Kahve içmiş olacağım.
d. Future perfect continuous (I will have been drinking coffee.) = Kahve içiyor olacağım. 

Dikkat ederseniz bazı tense’lerin Türkçeleri aynıdır. Peki bunların arasındaki kullanım farkları nelerdir? Gelin şimdi bu tense’ler arasındaki farklara ve geçişlere bakalım.

1. Present continuous ( I am drinking coffee.) = Kahve içiyorum. & Present perfect continuous (I have been drinking coffee.) = Kahve içiyorum. 

Kahveyi şu anda içiyorsanız ve/veya cümlede now, at the moment gibi ifadeler kullanıyorsanız I am drinking coffee (now/at the moment). dersiniz. Ancak, cümleye for 10 minutes ya da since 9 o’clock gibi ifadeler ekleyerek, ne zamandan beri kahve içtiğinizi söylüyorsanız I have been drinking coffee for 10 minutes/since 9 o’clock. dersiniz.

2. Present perfect (I have drunk coffee.) = Kahve içtim & Past simple (I drank coffee.) = Kahve içtim.

Eğer kahve içtim derken cümlede just, yet, already gibi kelimeler kullanıyorsanız present perfect kullanırsınız (I have just drunk coffee./I have already drunk coffee./I haven’t drunk coffee yet). Eğer cümlede yesterday, ago, last … gibi kelimeler kullanıyorsanız, eylem geçmişte yaşanmış ve bitmiş, eylemin şu an ile bir ilgisi kalmamıştır. O zaman past simple kullanılır (I drank coffee yesterday/ten minutes ago/last night.). 

3. Past continuous (I was drinking coffee.) = Kahve içiyordum. & Past perfect continuous (I had been drinking coffee.) = Kahve içiyordum.

Geçmişte belli bir zaman aralığında kahve içiyorsak I was drinking coffee. deriz. Ancak bu cümleye “şu zamandan beri” gibi bir ifade ekleyeceksek, mesela “on dakikadır kahve içiyordum” diyeceksek I had been drinking coffee for ten minutes. deriz.

4. Past simple (I drank coffee.) = Kahve içtim. & Past perfect (I had drunk coffee.) = Kahve içmiştim.

Geçmişte iki eylem olmuşsa, daha önce olan eylemi past perfect ile söyleriz. Before I had lunch, I had drunk coffee. (Yemek yemeden önce kahve içmiştim.). Cümleden, “önce kahve içmiş, sonra yemek yemiş” anlamı çıkıyor.

5. Future tense (I will/am going to drink coffee.) = Kahve içeceğim.

Bu iki tense arasında muazzam farklar olmamasına rağmen şöyle ayırabiliriz: I will drink coffee. cümlesi, kişinin kahve içmeye o anda karar verdiği gibi bir anlam taşır. I am going to drink coffee. ise, kişinin kahve içmeye niyetlendiği ya da buna karar verdiği gibi bir anlam taşır.

6. Future continuous (I will be drinking coffee.) = Kahve içiyor olacağım. & Future perfect continuous (I will have been drinking coffee.) = Kahve içiyor olacağım. 

“Film başladığında kahve içiyor olacağım.” anlamında I will be drinking coffee when the film starts. deriz. Ancak, bu cümleye “bir saattir” gibi bir süre eklersek şöyle deriz: I will have been drinking coffee for an hour when the film starts. 

SÖZLÜ SINAV. Aşağıdaki cümlelerin İngilizcelerini söyleyin. Cevaplar için videoyu seyredin.

1. Bir hafta önce şampanya içtim. 
2. Bir haftadır şampanya içmedim. 
3. Şu anda çok ilginç bir kitap okuyorum. 
4. Bir saattir çok ilginç bir kitap okuyorum. 
5. Saat 4’te tenis oynuyorlardı. 
6. Dört saattir tenis oynuyorlardı. 
7. Bu akşam ne yapacaksın? 
8. Yurt dışına ne zaman gittin? 
9. Bebek ne zamandır uyuyor? 
10. Ben oraya vardığımda Peter gitmişti.