1. The rest, “geri(ye) kalan” anlamındadır:

We only use three rooms. The rest of the house is empty. (Sadece üç odayı kullanıyoruz. Evin geri kalanı boş.)

2. “Geriye kalan, artan, artık” anlamı, eğer kullanılmış, yenmiş, içilmiş vs. bir şeyden söz ediliyorsa başka kelimelerle ifade edilir:

There were remains of the meal all over the floor. (Her yerde yemek artıkları vardı.) =There were rests … denmez.
Supper tonight is leftovers from lunch. (Bu akşamki yemek, öğleden arta kalanlardır.) = … rests … denmez.

3. Eğer the rest çoğul bir ismi kastediyorsa fiil çoğul olur:

There are four chocolates for Penny, four for Joe and the rest are mine. (Penny için dört, Joe için dört çikolata var, gerisi de benim.) =… the rest is mine denmez.