THERE IS & THERE ARE kullanımı

1. Türkçede “vardır” anlamında kullanılan bir yapıdır. Sayılabilen tekil isimlerle ve sayılamayan isimlerle there is, çoğul isimlerle there are kullanılır:

There is a computer on the desk. (Masada bir bilgisayar var.) = sayılabilen tekil isim.
There is some water in the fridge. (Buzdolabında biraz su var.) = sayılamayan isim.
There are many people in the lounge. (Bekleme salonunda birçok kişi var.) = çoğul isim.

2. Teklifsiz dilde çoğul isimlerle there is de kullanılabilir:

There is two students at the door. (Kapıda iki öğrenci var.)

3. “Yoktur” anlamındaki olumsuz hâlleri there isn’t/aren’t ya da there is no/there are no biçiminde yapılır:

There isn’t a book in the bag. (Çantada kitap yok.)
There aren’t any cars outside. (Dışarıda araba yok.)
There is no money in the safe. (Kasada hiç para yok.)

4. Bu yapı başka zamanlarla ve modal‘larla da kullanılır:

There was a man in front of the house. (Evin önünde bir adam vardı.)
There will be a ceremony tomorrow. (Yarın bir tören olacak.)
There has never been anybody like you. (Senin gibi bir adam hiç olmamıştır.)
There can be some tea in the kitchen. (Mutfakta çay olabilir.)