WHAT DO YOU TAKE ME FOR?

“Sen beni ne sanıyorsun?, Siz beni ne sanıyorsunuz?” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek:

A: I can’t believe you would think I’d cheat on the test.
B: Well, you were acting suspiciously during the exam.
A: What do you take me for? I would never cheat!

A: Sınavda kopya çektiğimi düşündüğünüze inanamıyorum.
B: Valla, sınav sırasında şüpheli davranıyordunuz.
A: Siz beni ne sanıyorsunuz? Ben asla kopya çekmem!