WHATEVER, WHOEVER, WHENEVER farkı ve kullanımı

Noun clause’larda sonu -ever ile biten kelimeler (whatever, whichever, whoever, whomever, however, whenever, wherever) kullanılabilir. Bunlardan whatever “her ne” anlamına gelir:

The team has promised their supporters that they will do whatever it takes to win. (Takım, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarına dair taraftarlarına söz verdi.)

Think twice and don’t just say whatever comes into your mind. (İyi düşün ve aklına her geleni söyleme.)

Whichever, “hangisi, hangisi olursa” anlamlarına gelir:

We can meet either on Saturday or on Sunday; choose whichever day is best for you. (İster cumartesi ister pazar buluşabiliriz; hangi gün sana uyarsa onu seç./sana uyan günü seç.)

Whenever, “her ne zaman, ne zaman istersen” anlamlarına gelir:

We can leave whenever you want. (Ne zaman istersen/İstediğin zaman gidebiliriz.)

Whoever vwhomever, “kim olursa olsun, her kim” anlamlarına gelir:

You can give this money to whoever needs it. (Bu parayı kimin ihtiyacı varsa ona vere- bilirsin./Bu parayı ihtiyacı olana verebilirsin.)

Whomever da whoever ile aynı anlama sahiptir ancak cümlede kendisinden sonra özne gelmelidir. Başka bir deyişle, cümlede nesne durumunda olmalıdır:

You can give this money to whomever you like. (Bu parayı, kime istersen verebilirsin./Bu parayı istediğine verebilirsin.) Bu cümlede whomever yerine whoever da yazılabilir. Çünkü whoever, hem özne hem de nesne durumunda kullanılabilir.

Wherever, “neresi olursa olsun, her neresi, her nereye” anlamlarına gelir:

I don’t have a special place in my mind. We can go wherever you want. (Aklımda özel bir yer yok. Sen nereye istersen oraya gidebiliriz.)

However, “her nasıl, istediğin gibi” anlamlarına gelir:

In Europe, students in high school can dress however they like. (Avrupa’da, lise öğrencileri istedikleri gibi giyinebilirler.)

Not: However’ın bir başka anlamı da “ama, fakat, ne var ki, bununla birlikte”dir. Bu kullanım ile yukarıdaki kullanımı birbirine karıştırılmamalıdır. “Ama, bununla birlikte” anlamında kullanılıyorsa however kelimesinden önce nokta ya da noktalı virgül olur:

I’m afraid Anthony can’t join our club until he is 18. However, we will put his name on the waiting list. (Maalesef 18’ine gelene dek Anthony bizim kulübe giremez. Bununla birlikte, onu bekleme listesine alabiliriz.