WHO & WHOM farkı ve kullanımı

Bu iki kelime, relative clause’larda çok kullanılır ve birbirine karıştırılır. Aralarındaki kullanım farkları şöyledir:

1. Who da whom da, defining relative clause’larda, tanımlanan isim nesne durumundaysa kullanılabilir. Daha basit söylersek, relative clause’un kendi öznesi varsa who da whom da kullanılır:

He is the man who/whom I met yesterday. (Dün tanıştığım adam bu.) = … who/whom I met yesterday bölümü relative clause’dur ve I, bunun öznesidir. Bu yüzden ikisi de kullanılabilir.

2. Eğer relative clause’un öznesi yoksa sadece who kullanılıp whom kullanılmaz:

The girl who came here yesterday was very beautiful. (Dün buraya gelen kız çok güzeldi.) = … who came here yesterday bölümü relative clause’dur ve öznesi yoktur. Bu yüzden sadece who kullanılabilir.

3. Relative clause’un fiiline ait bir edatın kullanıldığı durumlarda, edat ile yan yana sadece whom gelir, who gelmez:

I know the girl to whom your brother is talking. (Kardeşinin konuştuğu kızı tanıyorum.) = Bu cümlede to who denmez.

Eğer edatı ayrı yazarsak who kullanılabilir:

I know the girl who your brother is talking to.