WHOSE & OF WHICH kullanımı

1. Eğer bir kişi ya da bir şeye ait olan bir isimden söz ediliyorsa, insanlar için de cansızlar ve hayvanlar için de whose kullanılabilir: 

Do you know the man whose car was stolen? (Arabası çalınan adamı tanıyor musun?) = Araba, adama ait.
The child whose legs were broken in the accident is in hospital now. (Kazada bacakları kırılan çocuk şu anda hastanede.) = Bacaklar, çocuğa ait.
The book whose cover I accidentally tore was David’s. (Kazara kapağını yırttığım kitap David’indi.) = Kapak, kitaba ait.
Can you repair the chair whose legs are broken? (Ayakları kırık olan sandalyeyi tamir edebilir misin?) = Ayaklar, sandalyeye ait.

2. Cansızlar için whose yerine … of which de kullanılır. Bu durumda, nitelenen kelimeden sonra virgül konur ve ardından sahip olunan kelime ve of which ifadesi yazılır:

The composition was very interesting. The sentences of the composition were long. = The composition, the sentences of which were long, was very interesting. (Cümleleri uzun olan kompozisyon çok ilginçti.)

This is the machine, the properties of which I have described. (Özelliklerini anlattığım makine bu.)
Their flat, the exterior of which they painted purple, cost them too much money. (İçini mora boyadıkları daireleri, onlara pahalıya mal oldu.)