WORTH kullanımı

1. Worth, “… değerinde, -e değer” anlamındadır:

The painting is probably worth thousands of dollars. (Tablo, muhtemelen binlerce dolar eder/değerinde.)
The house is worth about $100.000. (Ev, yaklaşık 100.000 dolar eder.)
Shall I talk to Bob?It’s not worth the trouble. (Bob ile konuşayım mı? Değmez.)
It was a difficult journey, but it was worth it. (Zor bir yolculuktu ama değdi.)

Bir şeyin değeri ile ilgili sorularda ya what ya da how much kullanılır:

What / How much is that painting worth? (Şu tablonun değeri ne kadar?)

2. İyelik ifadeleriyle kullanılır:

They’ve ordered a million dollars’ worth of computer software. (Bir milyon dolarlık bilgisayar yazılımı sipariş ettiler.)
The fire destroyed millions of dollars’ worth of equipment. (Yangın, milyonlarca dolarlık teçhizatı kül etti.)

3. Kendisinden sonra fiil gelecekse –ing alarak gelir:

The book is definitely worth reading. (Kitap kesinlikle okumaya değer.)
It’s worth talking to Tom. (Tom ile konuşmaya değer.)
It isn’t worth repairing the car. (Arabayı tamir etmeye değmez.)
Is it worth visiting Balıkesir? (Balıkesir’e gitmeye değer mi?)
The car isn’t worth repairing. (Araba, tamir etmeye değmez.)

4. “…e değmez” anlamında It’s not worth it ifadesi kullanılır:

Shall we go and see the castle? No, it’s not worth it. (Gidip kaleyi görelim mi? Hayır, değmez.)

5. Worth kelimesi yerine bazen worthwhile kelimesi de zamana, paraya, çabaya değer anlamında kullanılır:

Is it worthwhile visiting Balıkesir? (Balıkesir’e gitmeye değer mi?)

Worthwhile’dan sonra mastar da kullanılabilir:

We thought it might be worthwhile to compare the two years’ accounts. (İki yılın hesaplarını karşılaştırmaya değer diye düşündük.)

6. Worth somebody’s while ifadesi, “birinin zahmetine değmek” anlamındadır:

It will be worth your while to come to the meeting. (Toplantıya gelmek, zahmetine değer.)

7. Worth kelimesi well ile nitelenebilir:

Balıkesir’s well worth visiting. (Balıkesir gitmeye değer.) = … very worth denmez.
The museum of fine arts is well worth a visit. (Güzel sanatlar müzesi gezmeye değer.)