YOU HAVE MY WORD

“Söz veriyorum, sözüm söz” anlamlarına gelen bir ifadedir. Örnek:

I’m going to complete the project on time. You have my word. (Projeyi zamanında tamamlayacağım. Sözüm söz.)