CONSEQUENTLY anlamı ve kullanımı

Consequently kullanımı şöyledir: “Bunun sonucu olarak, dolayısıyla, hâliyle” anlamlarına gelir:

They’ve increased the number of staff and consequently the service is better. (Personel sayısını artırdılar ve hâliyle servis düzeldi.)
He failed his exams and was consequently unable to go to university. (Sınavlarından kaldı ve hâliyle üniversiteye gidemedi.)