“Aklı başka yerde, dalıp gitmiş” anlamlarına gelir. Örnek:

During the meeting, Sarah seemed miles away, staring out the window and lost in her thoughts, completely unaware of the discussion happening around her. (Toplantı sırasında Sarah dalıp gitmişti, pencereden dışarı bakıyor ve kara kara düşünüyordu, etrafında gerçekleşen tartışmanın farkında değil gibiydi.)