SORT OF, KIND OF & TYPE OF kullanımı

1. “Bir çeşit, bir tür, bir nevi” anlamındaki sort of, kind of ve type of ifadelerinden sonra a/an kullanılsa da olur kullanılmasa da:

That’s a funny sort of (a) car. (Komik bir araba tipi.)
What sort of (a) bird is that? (Şu, ne tür bir kuş?)
What kind of house do you live in? (Ne tür bir evde oturuyorsunuz?)
I love this type of book. (Bu tür kitaplara bayılıyorum.)

2. Bu ifadelerin tekil hâllerinden sonra hem tekil hem de çoğul isim gelebilir:

I’m interested in any new type of development(s) in computer science. (Bilgisayar bilimindeki her tür yeni gelişme ilgimi çekiyor.)

3. Bu ifadelerin tekil hâlleriyle these ve those kelimeleri, çoğul olmalarına rağmen kullanılabilir:

These sort of cars are enormously expensive to run. (Bu tür arabaları kullanmak bayağı pahalıdır.)
Do you smoke those kind of cigarettes? (O tür sigaraları içiyor musun?)

Not: Böyle bir kullanım varsa da, asıl doğru kullanım, çoğul ile çoğul yapı, tekil ile tekil yapıdır:

This sort of car is… (Bu tür araba …)
These kinds of car(s) are… (Bu tür arabalar …)
Cars of that type are… (O tür arabalar …)

4. Teklifsiz dilde sort of ve kind of ifadeleri, “biraz, eh işte, onun gibi bir şey, sayılır, yani” anlamlarında kullanılır:

Aren’t you hungry? ~ Sort of. (Aç değil misin? ~ Eh işte/Yani.)
I’m sort of worried about Jenny. (Jenny ile ilgili biraz kaygılanıyorum.)
We sort of thought you might forget. (Belki unutursunuz gibi geldi bize.)
She’s kind of strange. (Biraz tuhaftır.)
I’ve changed my mind, kind of. (Fikrimi değiştirdim, yani.)