ALTHOUGH, DESPITE & IN SPITE OF kullanımı ve farkları

Although, despite ve in spite of bağlaçlarının kullanımı ve farkları:

Bu üç kelime de “-e rağmen” anlamına gelir ama kullanımları farklıdır. Although‘dan sonra cümle gelir:

Although Jack has got a good job, he still complains. (İyi bir işi olmasına rağmen Jack hâlâ şikâyet eder.)

Despite ve in spite of‘dan sonra ise ya isim ya da -ing gelir:

New nuclear power stations were built despite widespread opposition. (Yoğun muhalefete rağmen yeni nükleer santraller yapıldı.)
In spite of feeling tired, we decided to go out. (Yorgun olmamıza rağmen dışarı çıkmaya karar verdik.)