ALTHOUGH, THOUGH, BUT & HOWEVER kullanımı ve farkları

Although ve though bağlaçlarının kullanımı

Although & though: bağlaçlar

Bu iki kelime de zıtlık belirten bağlaç olup “-e rağmen, -e karşın, gerçi, olsa da” anlamlarındadır. Teklifsiz dilde though daha yaygındır:

(Al)though I don’t like him, I agree that he’s a good manager. (Onu sevmememe rağmen iyi bir yönetici olduğunu kabul ediyorum.)
I’d quite like to go out, (al)though it is a bit late. (Saat biraz geç olsa da dışarı çıkmayı çok istiyorum.)

But ve however  kullanımı

But & however

Aynı anlamı but ve however kelimeleri ile de verebiliriz:

I don’t like him, but I agree that he’s a good manager. (Onu sevmem ama/bununla birlikte iyi bir yönetici olduğunu kabul ediyorum.)
I don’t like him. However, I agree that he’s a good manager. (Onu sevmem. Bununla birlikte iyi bir yönetici olduğunu kabul ediyorum.)
It is a bit late, but I’d quite like to go out. (Saat biraz geç ama dışarı çıkmayı çok istiyorum.)
It is a bit late; however, I’d quite like to go out. (Saat biraz geç; bununla birlikte dışarı çıkmayı çok istiyorum.)

But & however: aralarındaki fark

But, bağlaçtır ve iki cümleciği birbirine bağlar. However ise zarftır ve iki cümleyi gramatik olarak birbirine bağlamaz. Bu yüzden, yukarıdaki örneklerde however kelimesinden önce nokta ya da noktalı virgül konmuştur.

However, cümlede çeşitli pozisyonlarda olabilir. Cümledeki pozisyonuna göre bir ya da iki virgülle ayrılır:

However, the police did not believe him. = The police, however, did not believe him. = The police did not believe him, however. (Bununla birlikte polis ona inanmadı.)

Zarf olarak kullanılan though 

Though, zarf olarak, çoğunlukla cümle sonunda kullanılabilir:

Nice day. ~ Yes. Bit cold, though. (Güzel gün. ~ Evet. Gerçi biraz soğuk.)