AS, BECAUSE, SINCE & FOR

Bu dört kelime, bir şeyin nedeninden söz ederken kullanılır. “-den dolayı, … yüzünden” anlamlarına gelirler. Kullanımlarında farklılıklar vardır:

As & since

Eğer sözü edilen neden, dinleyen/okuyan tarafından biliniyorsa ya da bu neden cümlenin en önemli parçası değilse as ve since kullanılır. As ve since ile başlayan cümlecikler çoğunlukla cümlenin başına gelir:

As it’s raining again, we’ll have to stay at home. (Yine yağmur yağdığı için evde kalmamız gerekecek.)
Since he had not paid his bill, his electricity was cut off. (Faturalarını ödemediği için elektriği kesildi.)

As ve since ile başlayan cümlecikler nispeten resmîdir. Teklifsiz dilde aynı fikirler çoğunlukla so ile ifade edilir:

It’s raining again, so we’ll have to stay at home. (Yine yağmur yağıyor, bu yüzden evde kalmamız gerekecek.)

Because

Because, sözü edilen nedene daha çok vurgu yapar ve dinleyenin/okuyanın bilmediği yeni fikirler ifade eder:

Because I was ill for six months, I lost my job. (Altı ay hasta olduğum için işimi kaybettim.)

Sözü edilen neden, cümlenin en önemli parçası olduğunda because cümleciği genellikle sona gelir. Cümlede tek başına da yer alabilir. Since ve as bu şekilde kullanılamaz:

Why am I leaving? I’m leaving because I’m fed up! (Niye mi gidiyorum? Gidiyorum çünkü bıktım!) = … I’m leaving as/since I’m fed up! denmez.
Why are you laughing? ~ Because you look so funny. (Niye gülüyorsun? ~ Çünkü çok komik görünüyorsun.)

Because cümleciği, kişinin bir şeyi nereden bildiğini söylemek için kullanılır:

You didn’t tell me the truth, because I found the money in your room. (Bana gerçeği söylemedin, çünkü parayı senin odanda buldum.)

For

For, yeni bir fikri ifade eder ancak sözü edilen nedenin sonradan akla geldiğini anlatır. For cümleciği, ana cümleden çoğunlukla virgül vs. ile ayrılır, cümle başına asla gelmez ve tek başına kullanılmaz. Bu anlamda kullanılan for, resmî yazı dilinde çok yaygındır:

I decided to stop and have lunch for I was feeling hungry. (Karnım acıktığı için durup yemek yemeğe karar verdim.)