BECAUSE & BECAUSE OF

1. Because, bir bağlaçtır. Dolayısıyla kendisinden sonra bir cümlecik (clause) gelmelidir. Bu anlamda “çünkü” diye değil, “-den dolayı, -diği için” diye çevrilir. Because of’dan sonra ise isim ya da zamir gelmelidir:

The game was cancelled because it snowed. (Kar yağdığı için maç iptal edildi.) … because of it snowed denmez.
The game was cancelled because of the snow. (Kar yüzünden maç iptal edildi.) = … because the snow denmez.

2. Because ve ardından gelen cümlecik, cümlenin başında ya da sonunda olabilir. Anlam değişmez. Cümle because ile başladığında araya bir virgül koymakta yarar var:

It’s a really useful book because it explains everything very clearly. = Because it explains everything very clearly, it’s a really useful book. (Her şeyi çok anlaşılır açıkladığı için gerçekten çok yararlı bir kitap.)

3. Because ile başlayan cümleler, özellikle bir soruya cevap verirken ya da tereddütlü cevap verirken tek başlarına da kullanılabilirler:

Why are you crying? ~ Because John and I have had a row. (Niye ağlıyorsun? ~ Çünkü John ile ben tartıştık.)
I don’t think I’ll go to the concert … Because I’m feeling a bit tired. (Konsere gideceğimi sanmıyorum … Çünkü biraz yorgunum.)

4. Just because… (it) doesn’t mean … yapısı, teklifsiz dilde oldukça yaygındır:

Just because he’s rich, it doesn’t mean he’s better than us. (Sırf zengin olduğu için bizden daha iyi olduğu anlamına gelmez.)