1. Been, çoğunlukla “gelmek” ve “gitmek” fiillerinin past participle’ı olarak kullanılır. Çünkü Türkçe düşünüldüğünde, her “gelmek” ve “gitmek” demek istediğimizde go ve come fiillerini kullanamayız:

My uncle has been to see us twice since Christmas. (Amcam, Noelden bu yana iki kez bizi görmeye geldi.)
I haven’t been to the theatre for ages. (Uzun zamandır tiyatroya gitmedim.)
Have you ever been to New York? (Hiç New York’a gittin mi?)

2. Been aynı zamanda tamamlanmış ziyaretleri anlatır. Yani “geldi ve gitti” anlamına gelir. Come ve go fiilleriyle karşılaştıralım:

The postman’s already been. (Postacı geldi.) = Geldi ve gitti.
Jane’s come, so we can start work. (Jane geldi, artık işe başlayabiliriz.) = geldi ve hâlâ burada.
I’ve been to Boston twice this week. (Bu hafta iki kez Boston’a gittim.) = gittim ve döndüm.
Where’s Liz? ~ She’s gone to Boston. (Liz nerede? ~ Boston’a gitti.) = ya yolda ya da orada ama dönmedi.