DUE TO & OWING TO

1. Due to ile owing to, “-den dolayı, … yüzünden; …sayesinde” anlamındadır. Due to, owing to’ya göre daha yaygındır. Due to/owing to ile başlayan ifadeler, cümleden genellikle virgülle ayrılırlar. Ayrıca, her iki ifadeden sonra cümle değil, isim gelir:

Due to/Owing to the bad weather, the match was cancelled. (Kötü hava yüzünden maç iptal edildi.)
We have had to postpone the meeting, due to/owing to the strike. (Grev yüzünden toplantıyı ertelemek zorunda kaldık.)

Not: Bazı insanlar due to ifadesinin cümle başında kullanılmasını yanlış bulsa da due to cümle başında da kullanılabilir.

2. Due to ifadesi, be fiilinden sonra kullanılabilir. Ancak owing to böyle kullanılmaz:

His success was due to his mother. (Annesinin sayesinde başarılı oldu.) = … was owing to his mother denmez.